Renoveringsarbejderne er skudt i gangRenoveringsarbejderne på Fortunfortet er skudt i gang


Nu er økonomien i renoveringsprojektet på Fortunfortet kommet på plads og arbejderne kan derfor igangsættes.

 

Den overordnede tidsplan for udførelsen af renoveringsarbejderne ser således ud:

 

Uge 25: Etablering af byggeplads, opsætning af byggepladshegn mv.

Uge 26: Opsætning af stillads langs hele fortets strubefacade.

Uge 27-29: Ophugning af det øverste betonlag på taget.

Uge 30-45: Beton- og renoveringsarbejder.

 

COWI er totalrådgiver for kommunen ved renoveringsprojektet, mens entreprenørfirmaet Essenbæk & Christiansen efter offentligt udbud af arbejderne er valgt som entreprenør.

 

Der vil blive udført følgende arbejder:

 

  • Støbning af et nyt betontag på fortet med en indstøbt vandtæt membran
  • Renovering af 18 ventilationskanaler på fortets strubefacade 
  • Kalkning af vægge og lofter i 100 m2 rum inde i fortet.

 

Entreprenøren har i uge 25 etableret selve byggepladsen, dvs. lagt jernplader i strubegraven foran fortet og opsat byggepladshegn. Der er

derudover lagt jernplader på den brede sti fra Fortunfortvej til fortet.


Selve stien fra Dyrehavegårdsvej forbi fortet ind til Dyrehaven er friholdt for jernplader og entreprenøren har gjort et rigtig fint stykke arbejder for at sikkerhenden er i orden for de forbipassende til og fra Dyrehaven.


Renoveringsarbejderne betyder at det i år ikke er muligt at afholde Befæstningsdag på Fortunfortet, men der vi i stedet blive arrangeret en tur langs Dyrehavestillingen. Læs mere her.


Vi håber fortsat at udførelsen af arbejderne går hurtigere end planlagt, så vi kan afholde Halloween på Fortunfortet den 31. oktober 2022.


Følg med i renoveringsarbejderne fremdrift her.

På billedet ses stien fra Dyrehavegårdsvej ind til Dyrehaven med malede kanter på de jernplader som ligger på hver side af stien.

Foto: Christiansen & Essenbæk