1. verdenskrig

Fortunfortet under 1. verdenskrig

Udbygning af forsvarsanlæggene på Nordfronten.

Ved udbruddet af 1. verdenskrig skete der en omfattende udbygning af forsvarsanlæggene på Landbefæstningens Nordfront.


Som følge af forsvarsforliget i 1894 blev der ikke opført et landfort i Dyrehaven, hvorved "Hullet i Nordfronten" opstod, idet der ikke var nogen forsvarsanlæg mellem Fortunfortet og Øresund. Læs mere om "Hullet i Nordfronten" her.


Fortunfortet var bemandet under hele 1. verdenskrig og fortets nærforsvar blev udbygget.


Forter og batterier på Nordfronten suppleret med en fremskudt linje af feltbefæstede stillinger mellem Lyngby sø og Øresund.


Der blev etableret feltbefæstet stillinger fra Lyngby Sø via Nordbanen og Sorgenfri Slotpark til Bavnehøj partiet og derfra videre til Fortunfortet. Fra Bavnehøj blev der etableret en feltbefæstet stilling mod syd til Fæstningskanalen og Garderhøjfort. Fra Fortunfortet blev der etableret en feltbefæstet stilling gennem Dyrehaven til Øresund.


Endelig blev der etableret en feltbefæstet stilling fra Vintappergården ved Mariebjerg Kirkegård til området syd for Garderhøjfortet etableret en feltbefæstet stiliing.


Mellem forterne på Nordfronten blev der tillige etableret skyttegravsstillinger med forstærkning af pigtrådshegn.

Kortudsnit af den nordligste del af Nordfronten, med feltbefæstningen på Dyrehavestillingen samt feltbefæstningen på Bavnehøjstillingen mellem Fortunfortet og Furesøen og ned til Fæstningskanalen. Endelig ses Vintappergårdstillingen mellem Vintappergården til området syd for Garderhøjfortet.

Kort: Rigsarkivet