Fortunfortets Venner"Fortunfortets Venner"


Fortunfortet blev fortidsmindefredet i 1992 hvorefter lokale beboere omkring fortet begyndte at arbejde for en renovering af fortet og for formidling af historien om Fortunfortet og Københavns nyere Befæstning.


I juni 1997 nedsatte Grundejerforeningen for Fortunen og Omegn en arbejdsgruppe for Fortunfortet, bestående af en række lokale befæstningsinteresserede beboere, kaldet "Fortunfortgruppen".


"Fortunfortgruppen" og Lyngby-Taarbæk kommune havde et godt og aktivt samarbejde om renovering af Fortunfortet samt formidling af Fortunfortet og Københavns nyere Befæstning. 


Den stiftende generalforsamling for "Fortunfortets Venner" blev afholdt den 18. april 2007. Den årlige generalforsamling afholdes i maj måned. Se de senest vedtagne vedtægter for "Fortunfortets Venner" her samt referat og årsregnskab fra de afholdte generalforsamlinger her.


Læs her om bestyrelsen for "Fortunfortets Venner" og referaterne fra de afholdte bestyrelsesmøder.


Vision og mission for Fortunfortet

"Fortunfortets Venner" vedtog i december 2014 en "Vision og udviklingsplan for "Fortunfortet". Se den her.


I 2019 blev "Vision og udviklingsplan for "Fortunfortet" fra 2014 erstattet en en ny "Vision og mission for Fortunfortet". Læs den her


Støt "Fortunfortets Venner"

Hvis du vil vide mere om Fortunfortet eller "Fortunfortets Venner", kan du kontakte foreningen her. Læs her om hvordan du melder dig ind i "Fortunfortets Venner" som privat medlem eller sponsor/erhvervsmedlem og hvordan du kan betale medlemskontingentet.


Arrangementer på Fortunfortet

Den årlige Befæstningsdag blev fra 2001 afholdt på fortet via et samarbejde mellem "Fortunfortgruppen" og Lyngby-Taarbæk kommune. Fra 2007 har "Fortunfortets Venner" forestået afholdelsen af Befæstningsdagen på Fortunfortet.


Den 31. oktober 2019 afholdt "Fortunfortets Venner" første gang Halloween på Fortunfortet. som følge af restriktionerne i forbindelse med Corona pandemien i 2020 kunne arrangementet desværre ikke afholdes. Den 31. oktober 2021 var der igen Halloween på Fortunfortet. I 2022 var det som følge af renoveringsarbejderne på Fortunfortet ikke muligt at afholde Halloween på Fortunfortet. Den 31. oktober 2023 blev der for tredie gang afholdt Halloween på Foretunfortet.


Læs her meget mere om de mange arrangementer, der gennem årene er afholdt på Fortunfortet.


Informationsfoldere og informationstavler på Fortunfortet

Der er gennem årene udgivet en række informationsfoldere om fortunfortet. Først i samarbejde mellem de lokale befæstningsinteresserede beboer og Lyngby-Taarbæk kommunen. Siden 2007 har det været "Fortunfortets Venner", som har stået for udarbejdelse og udgivelse af informationsfolderne. I 2018 blev informationsfolderen oversat til engelsk.


De to informationsfoldere på dansk og engelsk er placeret i bruchurekasserne ved indgangen til fortet fra Fortunfortvej og ved indgangen til fortet fra Dyrehavegårdsvej. 


I 2004 opsatte "Fortunfortgruppen" en informationstavle  ved indgangen til fortet fra Fortunfortvej og en informationstavle ved indgangen til fortet fra Dyrehavegårdsvej. Teksten til informationstavlen blev udfærdiget i samarbejde mellem "Fortunfortgruppen" og Byhistorisk Samling i Lyngby-Taarbæk kommune.


I 2018 opdaterede "Fortunfortets Venner" informations-tavlen og teksten på de to informationstavler er nu både på dansk og engelsk.


Se alle informationsfolderne og informationstavlen her.


Renovering af Fortunfortet

"Fortunfortets Venner" og Lyngby-Taarbæk kommune

er i fuld gang med at gennemføre et renoveringsprojekt på Fortunfortet. Læs om renoveringsprojektet her og milliondonationen, der har muliggjort gennemførelsen af renoveringsprojektet her. Læs om de tidligere gennemførte renoveringsarbejder på Fortunfortet her.Klik på ovenstående "billede" og se vedhægterne for "Fortunfortets Venner".


Klik på ovenstående "billede" for at se "Vision og mission for Fortunfortet".