Kilder til hjemmesidenKilder til hjemmesidens indhold.


Lærebog om Fæstningsanlæggene i Danmark 1911.

Genoptryk 1969. A. N. Hvidt.


Københavns Nordfront. Et bevæget kapitel i Lyngby-Taarbæk

Kommunes historie. Lyngby Bogen 1962.

A. N. Hvidt.


Københavns Befæstning 1886-1962. Historiske Meddelelser om

København. Årbog 1964.

A. N. Hvidt.


Danmarks største arbejdsplads. Opførelsen af Københavns

Landbefæstning 1886-93.

Richard Willerslev.


Nordfronten af Københavns Befæstning. Lyngbybogen 2008.

Peter Thorning Christensen.


Kystartilleriforeningen i 75 år. Spodsbjerg batteri og Lynæsfort.

Peter Thorning Christensen.


Guide til Københavns Befæstning. Betonfæstningen 1858-1996.

Peter Thorning Christensen.


11 millioner kubikmeter Furesøvand. Oversvømmelsesanlægget i

Københavns nyere Landbefæstning. Lyngbybogen 2003.

Peter Thorning Christensen.


Københavns Befæstning 1886-1986.

Ole L. Frantzen og Bjørn A. Nielsen.


Estruptidens politiske historie, 1875-1894. Bind I og II.

Bjørn A. Nielsen og Troels Fink.


Garderhøjfortet. Et fort i Københavns Befæstning.

Lasse Harkjær.


Det folkelige gennembrud, 1850-1900. Gyldendal og Politikens

Danmarkshistorie, Bind 11.

Kristian Hvidt.


Vestvolden. Fra fæstningsværk til idyl.

Tom Wismann.


Jernbane og soldaterliv på Saltholm.

Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift, september 2007.


Den Første Verdenskrig, Amager forberedte sig til krig.

Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift, september/oktober 2014.


Vestvolden og Nordfronten.

Jesper Asmussen.


Tunestillingen.

Klavs Becker Larsen.


Københavns Befæstning. Til fædrelandets forsvar.

Jens Ole Christensen, Michael H. Clemmensen, Ole L. Frantzen,

Michelle L. Hjortgaard, Marten Jespersen og Anders Thorkilsen.


Da Gladsaxe var befæstningskommune.

Gladsaxe Lokalhistoriske Forening.


Landbefæstningen.

O. Andersen.


Befæstningsanlæg i Gjentofte Kommune.

E. Dalberg.


Befæstningsanlæg i Gentofte.

Niels Ulrik Kampmann Hansen.


www.vestvolden.info


www.tunestillingens-venner.dk


www.hedebosti.dk/content/tunestillingen-i-landskabet