Samarbejdet om afholdelse af BefæstningsdagenSamarbejdet i de første år om planlægning og afholdelse af Befæstningsdagen

Befæstningsdagen i 2000:

Så vidt vides, blev den første Befæstningsdag afholdt i 2000, muligvis den sidste søndag i september måned, dvs. søndag d. 24. september. Afholdelsen af arrangementerne har formentlig været koordineret af Skov- og Naturstyrelsen.


Der forligger umiddelbart ingen oplysninger om hvilke anlæg i Københavns nyere Befæstning der holdt åbent på dagen men meget tyder på, at der kun var et arrangement i 2000, nemlig ”Vestvoldens Dag”.


Befæstningsdagen i 2001:

Den første Befæstningsdag på Fortunfortet, blev afholdt søndag d. 7. oktober 2001, og var arrangeret i samarbejde mellem Fortunfortgruppen og Lyngby-Taarbæk kommune.


Fortunfortgruppen bestod af befæstningsinteresserede i lokalområdet omkring Fortunfortet.


På den første Befæstningsdag, var der åbent hus på fortet og guidede omvisninger kl. 14.00 og 16.30. Kun en mindre del af fortet kunne fremvises, idet den resterende del af fortet på daværende tidspunkt var udlejet.


Der var mellem 300 og 400 fremmødte på Fortunfortet.


Befæstningsdagen i 2001 var koordineret af Skov- og Naturstyrelsen. Den 22. oktober 2001 afholdtes et evalueringsmøde, hvor der blev nedsat en arbejdsgruppe der skulle planlægge næste års arrangement.


Det blev besluttet at Befæstningsdagen fremover skulle afholdes den sidste søndag i september måned, idet årets arrangement faldt sammen med Eremitageløbet i Dyrehaven, hvilket gav lidt udfordringer rent besøgsmæssigt.


Befæstningsdagen i 2002 skulle derfor afholdes søndag d. 29. september.


Ultimo 2001 blev der lokalt i Lyngby-Taarbæk kommune etableret et samarbejde mellem kommunen og Turistforeningen om tilrettelæggelsen og afholdelsen af de kommende års Befæstningsdage.


Befæstningsdagen i 2002:

I 2002 afholdtes Befæstningsdagen, søndag d. 29. september, idet det som nævnt var blevet besluttet at dagen fremover altid skulle afholdes den sidste søndag i september måned.


På tværs af befæstningsanlæggene blev der udarbejdet en fælles folder med beskrivelse af de enkelte arrangementer og der blev fremstillet en plakat for Befæstningsdagen.


Lokalt i kommunen blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle tilrettelægge og koordinere arrangementerne på Befæstningsdagen, med deltagelse af Lyngby-Taarbæk kommunes Ejendomskontor, Fortunfortgruppen, Fæstningskanalens Venner, Byhistorisk Samling og Turistforeningen.


Arbejdsgruppen koordinerede arrangementer på både Fortunfortet og Lyngbyfortet, og der var arrangeret en guidet cykeltur langs Nordre Oversvømmelse mellem Ermelunden og Klampenborg og samt en guidet cykeltur langs Dyrehavestillingen.


I Fortunfortet var der inden Befæstningsdagen sket en større oprydning og foretaget nogle sikkerhedsmæssige tiltag og endelig var el-installationerne blevet gennemgået og fornyet.


Befæstningsinteresserede, blandt andet orlogskaptajn Peter Thorning Christensen og arkivar Jeppe Tønsberg, Byhistorisk Samling i Lyngby-Taarbæk kommune, havde i 1980’erne udarbejdet en meget flot plancheudstilling, bestående af 16 plancher på papplader, om Københavns nyere Befæstning.


Fortet var åbent mellem kl. 10,00 og 16.00 og der var arrangeret guidede omvisninger i fortet kl. 11.00, 13.00 og 15.00 og der var udstillet plancher om Landbefæstningens Nordfront.


Kommunens Ejendomskontor havde udarbejdet en lille folder til Befæstningsdagen ”Kgs. Lyngby – en del af Københavns Befæstning” og havde i samarbejde med Københavns Amt arrangeret kørsel med minibusser mellem de lokale forter med stoppesteder foran Lyngby Rådhus, ved Fortunfortet, ved Lyngbyfortet og ved Garderhøjfortet.


Allerede i 1999 havde kommunens tekniske forvaltning i samarbejde med Grundejerforeningen for Fortunen og omegn udarbejdet en folder om ”Fortunfortet og Københavns Befæstning”, som blev revideret og genoptrykt i 2002.


Derudover udarbejdede kommunens Byhistoriske Samling i 2002 en folder om ”Fortunfortet, Lyngbyfortet og Fæstningskanalen”.


Som optakt til Befæstningsdagen var der fra 26. september opstillet en plancheudstilling om Landbefæstningens Nordfront i Lyngby-Storcenter.


Om aftenen d. 26. september afholdtes et velbesøgt foredragsarrangement i Kuhlausalen i Lyngby Kulturhus med tre foredrag om Københavns nyere Befæstning af foredragsholderne Major Jesper Gram Andersen, Orlovskaptajn Peter Thorning Christensen og journalist Peter Jensen, Børsen.


Befæstningsdagen i 2003:

I 2003 blev Befæstningsdagen afholdt søndag d. 28. september.


Også i 2003, blev der på tværs af befæstningsanlæggene udarbejdet en fælles folder med beskrivelse af de enkelte arrangementer.


Som noget nyt var der arrangeret en fotokonkurrence med tre overordnede temaer; Københavns Befæstning, Naturen, Befæstningen og Friluftslivet. Konkurrencen forløb hele sommeren frem til 1. september.


Vinderne af fotokonkurrencen i de tre temaer, blev præsenteret på Artillerimagasinet i Rødovre, på Fredskrudtmagasinet i Brøndby, på QUARK Centret i Hvidovre samt på Fortunfortet.


Fotokonkurrencen var en succes med 19 deltagende fotografer og 43 billeder, men præsentationen af vinderbillederne på fire forskellige lokationer fungerede ikke helt som ønsket.


Den lokale arbejdsgruppe i kommunen stod igen for tilrettelæggelse og koordinering af de lokale arrangementer på Befæstningsdagen.


Lige som i 2002 koordinerede arbejdsgruppen arrangementerne på både Fortunfortet og Lyngbyfortet, og der var arrangeret guidede cykelture langs Nordre Oversvømmelse mellem Ermelunden og Klampenborg samt langs Søndre Oversvømmelse mellem Lyngby Sø og Utterslev Mose.


På Fortunfortet var der åbent hus mellem kl. 10.00 og 16.00 med guidede omvisninger i fortet kl. 11.00, 13.00 og 15.00. Hele dagen var der udstilling om Landbefæstningens Nordfront, herunder nye sjældent sete billeder fra Taarbækfortet. Hele dagen var der udstilling af billeder fra fotokonkurrencen; "Københavns Befæstning fortalt i billeder". Derudover sørgede en lokal spejdergruppe for forplejning til de fremmødte i form af bagning af snobrød over bål samt salg af pølser mv.


I 2003 blev der ikke arrangeret et foredragsarrangement idet arbejdsgruppen havde besluttet at arrangementet kun skulle afholdes hvert andet eller tredje år.


Arbejdsgruppen arbejdede med planer om at få skannet den gamle plancheudstilling om Københavns nyere Befæstning og fremstillet nye mere holdbare plancher.


Kommunens Ejendomskontor opdaterede den lille folder til Befæstningsdagen ”Kgs. Lyngby – en del af Københavns Befæstning” med en aktuel status for arbejderne på de Fortunfortet og Lyngbyfortet.


Københavns Amt havde til årets Befæstningsdag udarbejdet en meget flot og gennemarbejdet pjece ”Københavns nyere Befæstning 1858-1920”.


Igen i 2003 havde kommunens Ejendomskontor i samarbejde med Københavns Amt kørsel med minibusser mellem de lokale forter med stoppesteder foran Lyngby Rådhus, ved Fortunfortet, ved Lyngbyfortet og ved Garderhøjfortet. Der var desværre et faldende antal passagerer med minibusserne.


Befæstningsdagen i 2004

I 2004 blev Befæstningsdagen afholdt søndag d. 26. september.


Også i 2004, blev der på tværs af befæstningsanlæggene udarbejdet en fælles folder med beskrivelse af de enkelte arrangementer.


Den lokale arbejdsgruppe i kommunen stod igen for tilrettelæggelse og koordinering af de lokale arrangementer på Befæstningsdagen.


Ligesom i 2003 koordinerede arbejdsgruppen arrangementerne på både Fortunfortet og Lyngbyfortet, og der var arrangeret en guidet cykeltur langs Nordre Oversvømmelse mellem Ermelunden og Klampenborg.


Byhistorisk Samling i Lyngby-Taarbæk kommune havde fremstillet en lille ny permanent plancheudstilling til Fortunfortet bestående af fire holdbare plancher, som var klar til udstilling på Befæstningsdagen.


På Fortunfortet var der åbent mellem kl. 10.00 og 16.00 samt guidede omvisnger kl. 11.00, 13.00 og 15.00. Hele dagen var der mulighed for at se Byhistorisk Samlings nye plancheudstilling. En lokal spejdergruppe sørgede for forplejning til de fremmødte i form af bagning af snobrød over bål samt salg af pølser mv.


Også i 2004 havde kommunens Ejendomskontor i samarbejde med Københavns Amt arrangeret kørsel med minibusser mellem de lokale forter med stoppesteder foran Lyngby Rådhus, ved Fortunfortet, ved Lyngbyfortet og ved Garderhøjfortet. Der var i 2004 kun ganske få passagerer med minibusserne.

 

Befæstningsdagen i 2005

I 2005 blev Befæstningsdagen afholdt søndag d. 25. september.


I januar 2005 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Københavns Befæstningsforening, der var en ”paraply-forening” for de lokale anlæg i Københavns nyere Befæstning.


Københavns Befæstningsforening skulle fremover forestå planlægning og koordinering af Befæstningsdagen, herunder sørge for udarbejdelse af den fælles folder om arrangementerne på Befæstningsdagen.


Den nedsatte arbejdsgruppe i kommunen stod igen for tilrettelæggelse og koordinering af de lokale arrangementer på Befæstningsdagen.


Ligesom i 2004 koordinerede arbejdsgruppen arrangementerne på både Fortunfortet og Lyngbyfortet, og der var arrangeret en guidet cykeltur langs Nordre Oversvømmelse mellem Ermelunden og Klampenborg.


På Fortunfortet var der åbent hus mellem kl. 10.00 og 16.00 samt guidede omvisninger kl. 11.00, 13.00 og 15.00. Igen sørgede en lokal spejdergruppe igen for forplejning til de fremmødte i form af bagning af snobrød over bål samt salg af pølser mv.


Som optakt til Befæstningsdagen blev der arrangeret et velbesøgt  foredrag i bibliotekssalen på Lyngby Stadsbibliotek om Amsterdams Befæstning med Orlogskaptajn Peter Thorning Christensen som foredragsholder.


I forbindelse med arrangementet blev der den gamle plancheudstilling om Københavns nyere Befæstning fra 1980’erne støvet af for sidste gang og udstillet i forhallen til Bibliotekssalen.


Arbejdsgruppen arbejdede efterfølgende videre med at få plancheudstillingen skannet med henblik på at danne grundlag for en ny og mere holdbar plancheudstilling til opsætning i både Fortunfortet og Lyngbyfortet.


Der havde været et faldende passagerantal i minibusserne fra år til år og på Befæstningsdagen i 2004 var der kun ganske få passagerer som kørte med i minibusserne mellem forterne. Derfor blev denne service ikke gentaget i 2005 og de efterfølgende år.


Befæstningsdagen i 2006

I 2006 blev Befæstningsdagen afholdt søndag d. 24. september.


Københavns Befæstningsforening sørgede i 2006 for, på tværs af befæstningsanlæggene, at udarbejde en fælles folder med beskrivelse af de enkelte arrangementer.


Den lokale arbejdsgruppe i kommunen stod igen for tilrettelæggelse og koordinering af de lokale arrangementer på Befæstningsdagen.


Ligesom i 2005 koordinerede arbejdsgruppen arrangementerne på både Fortunfortet og Lyngbyfortet, og der var arrangeret en guidet cykeltur langs Nordre Oversvømmelse mellem Ermelunden og Klampenborg.


I 2006 var første del af den nye plancheudstilling førdig og sat op i Fortunfortet og Lyngbyfortet lige inden Befæstningsdagen.


På Fortunfortet var der åbent hus mellem kl. 10.00 og 16.00 samt guidede omvisninger kl. 11.00, 13.00 og 15.00. For første gang kunne de besøgende på Fortunfortet se første del af den nye plancheudstilling om Københavns nyere Befæstning. I 2006 sørgede spejderne fra Fortunen Gruppe for forplejning til de fremmødte i form af bagning af snobrød over bål samt salg af kaffe og kakao. Det var tillige muligt for første gang at se stensætningen og strubegraven foran kasematbygningen, der blev fritlagt lige inden Befæstningsdagen.


Befæstningsdagen i 2007 og fremover

I foråret 2007 afholdt ”Fortunfortets Venner” stiftende generalforsamling. Arrangementerne på Befæstningsdagen var nu lagt i helt faste rammer, så der var ikke længere det samme behov for at have en lokal arbejdsgruppe til at forestå koordinering og planlægning af Befæstningsdagen på de lokale befæstningsanlæg. Arbejdsgruppen blev derfor opløst.


Herefter bliver Befæstningsdagen på Fortunfortet arrangeret af ”Fortunfortets Venner” og Befæstningsdagen på Lyngbyfortet og cykelturen lang Nordre Oversvømmelse bliver arrangeret af ”Fæstningskanalens Venner”.


Der er en aftale mellem de to foreninger om at skiftes til at have kontakten til lokalavisen Det Grønne Område vedrørende omtale af Befæstningsdagsarrangementerne i kommunen, lige som foreningerne hjælper hinanden med stort og småt.


I løbet af 2007 var de supplerende tekstplancher til plancheudstillingerene i Fortunfortet og Lyngby fortet blevet færdige og sat op i begge forter.


Som optakt til Befæstningsdagen d. 30. september 2007 blev der i perioden fra den 17. til den 30. september dannede Lyngby Storcenter rammen om en spændende plancheudstilling med tegninger, tekster og fotos, der illustrerede og beskrev ”Nordfronten” i Københavns nyere Befæstning. I ugen d. 17. til 23. september var plancheudstillingen placeret på Teaterpladsen og den følgende uge var udstillingen placeret på Globepladsen (ved Synoptik).


På Fortunfortet var der åbent hus mellem kl. 10.00 og 16.00 samt guidede omvisninger kl. 11.00, 13.00 og 15.00. For første gang kunne de besøgende på Fortunfortet se plancheudstillingen om Københavns nyere Befæstning med de nye supplerende tekstplancher.

Spejderne fra Fortunen Gruppe lavede bl.a. bål og snobrød. "Fortunfortets Venner" servedere kaffe, sodavand og kage. Arrangementet blev markeret med affyringer af salutkanon. 


Tilbud og aktiviteter på Befæstningsdagene

På Fortunfortet har der gennem årene været tilrettelagt mange forskellige tilbud og aktiviteter på Befæstningsdagen.


Der kan blandt andet nævnes affyring af salutkanon, plancheudstilling om Københavns nyere Befæstning, hoppeborg til børnene, spejderaktiviteter med bagning af snobrød mv., ”natløb” inde i fortet for børnene, guidet tur langs Dyrehavestillingen, ”Sort Teater” inde i det mørklagte fort hvor børn ved hjælp af ultraviolet lys med hænderne mimer til en sangerinde, der Acapella sang ”Amazing Grace”, gennem flere år var der kunstudstilling af kunstnere fra kunstnersammenslutningen Åbne Døre, 32. Bataillons Musikkorps har også gennem flere år spillet militærhistorisk musik, der har i en årrække været fremvist en film om Københavns nyere Befæstning og sidst men ikke mindst, var Befæstningsdagen i 2018 den sidste åbningsdag i den lokale bronzekunstner Stine Ring Hansens 6 ugers jubilæumsudstilling ”Hvad hænder skabte // Hvor går vi hen”, hvor Stine udstillede mere 150 forskellige bronzeskulpturer.


Plancheudstillinger om Københavns nyere Befæstning mv. på Fortunfortet

Den gamle plancheudstilling fra 1980’erne var i 2006 blevet skannet og blev blev derefter redigeret og monteret på laminerede aluminiumsplader, så plancherne kan tåle at sidder i de to fugtige forter; Fortunfortet og Lyngbyfortet.


Plancheudstillingen blev fremstillet i to eksemplarer, og blev lige inden Befæstningsdagen i 2006 sat op i Fortunfortet og Lyngbyfortet af friske folk fra "Fortunfortets Venner".


Fremstillingen af plancheudstillingen blev finansieret via ansøgninger til en række fonde, mens montering af spots og selve opsætningen af plancherne i Fortunfortet og Lyngbyfortet blev finansieret af Lyngby-Taarbæk kommune, Ejendomskontoret. 


Der var følgende sponsorer bag finansieringen af plancheudstillingen: Tømmerhandler Johannes Fogs Fond, VELUX FONDEN, BRF Kredit, Lyngby Storcenter, BG Bank i Lyngbys Fond, Nordea og Lyngby-Taarbæk kommune.


I Fortunfortet blev der tillige opsat en planche med Fortunfortets indretning og bemandingsplan, samt en skannet udgave af to akvareller, der viser udsigten fra Fortunfortet i 1914.


De originale akvareller blev udført af en værnepligtig af Fæstningsartilleriet 75/08 i 1914.


I 2007 blev der udarbejdet supplerende tekstplancher til plancheudstillingen, som monteret på laminerede aluminiumsplader. Igen var det de friske folk fra "Fortunfortets Venner", som sørgede for at montere de nye tekstplancher i sammenhæng med plancheudstillingerne Fortunfortet og Lyngbyfortet.


Derudover blev der i begge forter opsat en stor planche omhandlende de politiske forhold i forbindelse med opførelsen af Københavns nyere Befæstning samt en tilsvarende stor planche med en generel beskrivelse af Land- og Søbefæstningen i Københavns nyere Befæstning.


Udgiften til fremstilling af plancherne blev finansieret af Lyngby-Taarbæk kommune, Ejendomskontoret.


Opsætningen af plancherne i begge forter blev igen foretaget af de friske folk fra ”Fortunfortets Venner”.


I 2009 blev der hængt en lille plancheudstilling, bestående af laminerede A3 plancher, om Fortunfortets bestykning og de granater som kanonerne på fortet skulle skyde med. Udstillingen blev hængt op i den lange gang på skytsetagen.


I 2011 blev der ophængt en lille plancheudstilling i Fortunfortet,  bestående af to plancher. Plancherne var fremstillet af en hvidmalet vandfast plade, hvorpå der blev monteret laminerede billeder og laminderede tekstplancher.


Plancherne omhandler dels fyrværkeriulykken på Fortunfortet d. 5. maj 1945, dels selve Fortunfortet. I 2018 blev plancheudstillingen fornyet og monteret på nye hvidmalede vandfaste plader.


I 2018 blev der også opsat en ny planche i Fortunfortet med skannede kopier af de historiske tegninger fra opførelsen af Fortunfortet, som ”Fortunfortets Venner” har fundet på Rigsarkivet.

 


Fortunfortet. Programmet for Befæstningsdagen, den 7. oktober 2001, hvor der for første år var åbent hus og rundvisninger på Fortunfortet.


Fortunfortet. Programmet for Befæstningsdagen den 29. september 2002. Klik på billedet for åbne dokumentet.


Fortunfortet. Forsiden af folder fra Befæstnings-dagen 2003.

Fortunfortet. Forsiden af folder fra Befæstnings-dagen 2004.

Fortunfortet. Plakat for Befæstningsdagen fra 2003.


Fortunfortet. Ekskursion med Københavns Befæstningsforening d. 5. september 2003 til bl.a. Fortunfortet.

Foto: Ukendt.


Fortunfortet. Stemningsbillede fra Befæstningsdagen på Fortunfortet i 2003, hvor den guidede omvisning på fortet er i fuld gang.

Foto: Ukendt.


Fortunfortet. Foredrag ved hovedporten til Fortunfortet på Befæstningsdagen, den 25. september 2005.

Foto: Ukendt.


Fortunfortet. Befæstningsdagen 2007. Spejderne fra Fortunen Gruppe har slået teltet op og tændt bålet.

Foto: Ole Bruun Nielsen.


Fortunfortet. Befæstningsdagen 2007. Kanoneren er i gang med at affyre salutkanonen.

Foto: Ole Bruun Nielsen.


Fortunfortet. Flaget vajer over fortet på Befæstningsdagen.

Foto: Ole Bruun Nielsen.


Fortunfortet. Befæstningsdagen, der hoppes på Adventistspejdernes medbragte hoppeborg.

Foto: Ole Bruun Nielsen.


Fortunfortet. Befæstningsdagen, der er fuld gang i salget af kaffe og kage.

Foto: Ole Bruun Nielsen.


Fortunfortet. Befæstningsdagen, 32. Bataillons Musikkorps er i fuld gang med at spille mlitærhistorisk musik.

Foto: Ole Bruun Nielsen.


Fortunfortet. Befæstningsdagen, udstilling af en af kunstnerne fra Kunstnersammenslutningen Åbne Døre.

Foto: Ole Bruun Nielsen.


Fortunfortet. Befæstningsdagen, spejder-aktiviteter med bål og hoppepude.

Foto: Ole Bruun Nielsen.


Fortunfortet. Del af den skannede planceudstilling fra 2006 og 2007, opsat i Fortunfortet.

Foto: Ole Bruun Nielsen.


Fortunfortet. Plancer omhandlende de politiske forhold i forbindelse med opførelsen af Københavns nyere Befæstning samt en generel beskrivelse af Land- og Søbefæstningen.

Foto: Ole Bruun Nielsen.


Fortunfortet. To plancer med akvareller, der viser udsigten fra Fortunfortet, udført af en værnepligtig i 1914.

Foto: Ole Bruun Nielsen.


Fortunfortet. Plancheudstilling om Fortunfortets bestykning og de forskellige typer granater som kanonerne skulle skyde med.

Foto: Ole Bruun Nielsen.


Fortunfortet. Planche fra 2011, der omhandler fyrværkeriulykken på Fortunfortet d. 5. maj 1945.

Foto: Ole Bruun Nielsen.


Fortunfortet. Planche fra 2018 med de historiske tegninger fra Rigsarkivet.

Foto: Ole Bruun Nielsen.