Renovering af facaden i 2017

Istandsættelse af facaden omkring hovedporten i 2017   


Renovering af facaden omkring hovedporten på Fortunfortet indgår i det samlede renoveringprojekt for Fortunfortet, men det har vist sig, at kommunen i 2017 har mulighed for at finansiere dette renoveringsarbejde

på fortets facade. Når renoveringsarbejdet er afsluttet  vil der være mulighed for at opsætte fortets navn, opførelsesår samt våbenskjold.


Det blev aftalt med kommunen, at renoveringsarbejdet f'ørst skulle påbegyndes efter Befæstningsdagen d. 24. september 2017 og dagen efter Befæstningsdagen gik murerne som planlagt i gang med facaderenoveringen.


Dagen efter Befæstningsdagen, dvs. d. 25. september  gik murerne som planlagt i gang med facaderenoveringen.


Det første billede viser hvordan facaden på Fortunfortet oprindeligt har set ud. Der er tale om et udsnit af en større original historisk tegning, der offentliggøres efter tilladelse fra Rigsarkivet.


Som nævnt, er det kun facaden omkring hovedporten der renoveres.


Arbejdet er nu helt færdigt og du kan følge med i renoveringsarbejdet i nedenstående billedserie, hvor du kan se udviklingen i arbejdet i byggeperioden.


For at den smukt istandsatte facade kan komme helt til sin ret, skal du tage et tur forbi Fortunfortet og se hvor flot et stykke arbejder er udført.


Fortunfortets Venner sender en stor tak til de dygtige murere fra KASA-gruppen og ikke mindst Lyngby-Taarbæk kommune, der har finansieret arbejdet.


Tegning af Fortunfortets facade.

Kilde: Rigsarkivet

28. september 2017.

Foto: Ole Bruun Nielsen


6. oktober 2017.

Foto: Ole Bruun Nielsen


19. oktober 2017.

Foto: Ole Bruun Nielsen


25. september 2017

Foto: Ole Bruun Nielsen


6. oktober 2017.

Foto: Ole Bruun Nielsen


17. oktober 2017.

Foto: Ole Bruun Nielsen


19. oktober 2017.

Foto: Ole Bruun Nielsen