Kystbatteriet Kastrup BatteriKystbatteriet Kastrup Fort


Fortet blev opført i perioden 1886-1887 og kostede uden bevæbning 430.000 kr. Fortet blev nedlagt i 1922.

Beskrivelse Fortet er et lukket afrundet rektangulært jordanlæg med våd grav og er beliggende på Amagers Østkyst, langs Amager Strandvej.


Bestykningen udgjordes af fire 30,5 cm, to 15 cm, to 47 mm og fire 75 mm kanoner, to 8 mm mitrailleuser samt to 90 cm projektører. Derudover havde fortet fire kikkertstationer. Bemandingen bestod af 200 mand.


Efter fortets nedlæggelse i 1922 overgik det i 1925 til Københavns Kommune og indgår nu i Amager Strandpark.


Kystbatteriet Kastrupfort. Kalke. Rigsarkivet.

Kystbatteriet Kastrupfort. Kalke. Kilde: Rigsarkivet.


Kystbatteriet Kastrupfort. Set fra sydvest 1890. Det Kongelige Garnisionsbibliotek.

Kystbatteriet Kastrupfort. Set fra sydvest 1890.

Foto: Det Kongelige Garnisionsbibliotek.


Kystbatteriet Kastrupfort. Luftfoto. www.lokalhistorier.dk.

Kystbatteriet Kastrupfort. Luftfoto.

Foto: www.lokalhistorier.dk.


Kystbatteriet Kastrupfort. 30,5 cm kanon 1925. Foto ukendt oprindelse.

Kystbatteriet Kastrupfort. 30,5 cm kanon 1925.

Foto: Ukendt oprindelse.