Kystbatteriet Mosede BatteriKystbatteriet Mosede Batteri


Batteriet blev opført i årene 1913-1916 og var i anvendelse indtil 1947.


Batteriet indgik som kystbatteri i Tunestillingen og i søbefæst-ningens yderste linie, og skulle således hindre fjendens adgang fra Køge Bugt.


Det blev bygget som et rektangulært lukket jordanlæg med en betonkasematbygning omgivet af en tør grav. Kasernen var opført til 44 mand, heraf 18 befalingsmænd og officerer Batteriet havde eget elværk med en B&W dieselmotor model 1904, egen vandforsyning, centralvarme, køkken, bad m.v. Der var bombesikre rum til mobiliringsstyrkens 175 mand fra Kystartilleriregimentet.


Hovedarmeringen var 6 stk. 120 mm. L/15 hurtigskydende stålhaubits M/1914, der var placeret i et Søndre og et Nordre Haubitsbatteri henholdsvis 300 og 1000 meter nord og nordøst for bygningen. Skudvidden var 8400 meter. 


Kommunikationen til haubitsbatteriet varetoges med telefonforbindelser. Til haubitsbatteriet var der endvidere etableret rørpost drevet af trykluft fra kasematetagen.


Derudover bestod armeringen af 4 stk. 75 mm. L/30 hurtigskydende kanoner, hvoraf de to vestligste var i luftmålsaffutager. Alle fire kunne bestryge både kystlinien og det omliggende terræn. Til forsvar af den tørre grav var placeret to gravkaponierer i henholdsvis det nordøstlige og det sydvestlige hjørne. Disse var bestykket med hver 2 stk. 37 mm. Hotchkiss revolverkanoner M/1880 og to Madsen rekylgeværer M/1903.  Endelig var anlagt 6 betonstillinger til hver to stk. rekylgeværer M/1903 med panserskjold.


Fortets Gravforsvar varetoges af 4 stk. 8 mm Madsen rekylgeværer og 4 stk 37 mm Gatling revolver kanoner i to gravkaponierer.

Til forsvar af fortets front var der lagt 6 betonstøbte maskingevær-stillinger, hver bestykket med  2 stk. 8 mm Madsen rekylgeværer
med panserskjold.


Endelig var fortet forsynet med 2 projektører, en ildlederstation og en kikkertstation.
Kystbatteriet Mosede Batteri.Tegning fra 1945 af interneret tysk flygtning F.H. Lichtenberger.

Kystbatteriet Mosede Batteri.

Tegning fra 1945 af interneret tysk flygtning F.H. Lichtenberger.


Kystbatteriet Mosede Batteri. Oversigtstegning. www.vestvolden.info.

Kystbatteriet Mosede Batteri. Oversigtstegning. Kilde: www.vestvolden.info.


Kystbatteriet Mosede Batteri. Kanonstandpladser og strubekaserne set fra bagglacis 1960 - Thøger Bang.

Kystbatteriet Mosede Batteri. Kanonstandpladser og strubekaserne set fra bagglacis 1960.

Foto:Thøger Bang.


Kystbatteriet Mosede batteri 120 mm L15 hurtigskydende haubits M 1914. Mosede Forts Venner.

Kystbatteriet Mosede batteri 120 mm L15 hurtigskydende haubits M 1914.

Foto: Mosede Forts Venner.


Kystbatteriet Mosede Batteri, 75 mm hurtigskydende kanon M 1914. Mosede Forts Venner.

Kystbatteriet Mosede Batteri, 75 mm hurtigskydende kanon M 1914.

Foto: Mosede Forts Venner.