Søfortet PrøvestenenSøfortet Prøvestenen


Prøvestenen blev opført i perioden 1859-1863 på en kunstig ø af stenblokke, anlagt på tre meter vand ud for Strickers Batteri på Amagers østkyst. Anlægget blev forstærket i 1877 og blev nedlagt i 1922.

 

Prøvestenen blev opført som et kasemateret betonanlæg med to bagvedliggende havnemoler der omsluttede forthavnen. Fortet var formentlig det første bygningsværk i verden der var bygget helt i beton.

 

Artilleripjecerne var placeret i et åbent anlæg opdelt ved hjælp af fem betonstøbte traverser med ammunitionsdepoter og mandskabsrum. Der var et mindre havneanlæg i forbindelse med søfortet.

Armeringen blev gradvist moderniseret og bestod i begyndelsen af 1900-tallet af seksten 17 cm stålkanoner og otte 47 mm kanoner, heraf tre til luftforsvar samt en 8 mm to-løbet mitrailleuse. Derudover havde søfortet en 90 cm projektør samt fem kikkertstationer.

 

Søfortet blev nedlagt i 1922. Københavns havnevæsen overtog søfortet i 1933 og anlagde ved opfyld benzinøen Prøvestenen. Anlægget forekommer dog i dag intakt men tæt indesluttet af Prøvestenens mange store tekniske anlæg.


Søfortet Prøvestenen. Set fra nordvest 1905. Hærens Arkiv.

Søfortet Prøvestenen. Set fra nordvest 1905.

Foto: Hærens Arkiv.


Søfortet Prøvestenen. Foto fra 1924. Statens Forsvarhistoriske Museum.

Søfortet Prøvestenen. Foto fra 1924.

Foto: Statens Forsvarhistoriske Museum.


Søfortet Prøvestenen. Foto fra 1924. Statens Forsvarhistoriske Museum.

Søfortet Prøvestenen. Foto fra 1924.

Foto: Statens Forsvarhistoriske Museum.


Søfortet Prøvestenen. 17 cm kanon M1889 og 47 mm kanon i krinolineaffutage. www.vestvolden.info.

Søfortet Prøvestenen. 17 cm kanon M1889 og 47 mm kanon i krinolineaffutage.

Foto: www.vestvolden.info.