Søfortet TrekronerSøfortet Trekroner


For at sikre indsejlingen til Københavns Havn blev søfortet Trekroner anlagt i 1713 ved sænkningen af tre orlogsskibe, hvoraf det ene hed Trekroner. Grundet hurtigt forfald blev fortet beordret sløjfet i 1731. I 1787 påbegyndtes anlæggelse af et nyt Trekroner 300 m sydøst fra ”Gammel” Trekroner. Søfortet var først færdigt i 1827 og bestod af en afstumpet bastion, der omsluttede et havnebassin. Fortet var dog bevæbnet og bemandet under slaget på Rheden d. 2. april 1801.


Trekroner blev helt ombygget i perioden 1865-1868.  Der opførtes betonammunitionsmagasiner og betonbriske, og på den afstumpede del af bastionen blev der opført en betonkasematbygning i 3 etager samt et fyrtårn af jern. I 1898-1899 blev betonkasematbygningen ombygget og forstærket.


Fortet er anlagt i tre etager. Nederste etage med mandskrum og magasiner, midterst skytsetagen med magasiner og øverst fortdækket med åbne batterier adskilt af traverser. I traverserne var indbygget magasiner til ammunition. På fortets  facer og flanker var opført åbne batterier ligeledes adskilt ad traverser med indbyggede ammunitions-magasiner.


Fortet var særdeles stærkt armeret. Armeringen på Trekroner blev gradvis moderniseret og bestod i starten af 1900-tallet af tretten 29 cm kanoner, to 24 cm kanoner, seks 17 cm kanoner , syv 15 cm kanoner og otte 47 mm kanoner samt to 90 cm projektører. Derudover fandtes 11 kikkertstationer. Bemandingen var på dette tidspunkt ca. 400 mand.


Efter 1. Verdenskrig blev fortet brugt som skolefort for Kystartilleriet indtil det blev nedlagt i 1932. Fortet blev i 1934 solgt til Københavns Havnevæsen, hvorefter det indtil 1939 blev benyttet som sommerudflugtsmål. Under 2. Verdenskrig benyttede den tyske værnemagt fortet som øvelsesanlæg. Fortet blev bygningsfredet i 1983 og i 1984 købte Statens Bygningsfredningsfond fortet af Københavns Havnevæsen for 3 kr.Søfortet Trekroner. Set fra nordvest, 1934. Det kongelige Bibliotek.

Søfortet Trekroner. Set fra nordvest, 1934.

Foto: Det kongelige Bibliotek.


Søfortet Trekroner. Foto fra 1920. www.vestvolden.info.

Søfortet Trekroner. Foto fra 1920.

Foto: www.vestvolden.info.


Søfortet Trekroner. Foto fra 1900, 24.cm. kanoner. www.vestvolden.info.

Søfortet Trekroner. Foto fra 1900, 24.cm. kanoner. Foto: www.vestvolden.info.


Søfortet Trekroner. Foto fra 1932. Erik Johansen.

Søfortet Trekroner. Foto fra 1932.

Foto: Erik Johansen.